By og kyst

Fakse Ladeplads By- og Kystlaug arbejder aktivt for bevarelse, udvikling og sikring af kulturværdier, naturværdier og miljø i Fakse Ladeplads med tilhørende kystarealer.

Vi arbejder for tiden med to vigtige sager:

Bevarelse af lokalplan for halvøen

lokalplan-300-45-udbredelse-omkring-industrizone-bilag1-web  lokalplan-300-45-udbredelse-omkring-industrizone-bilag2-webFølgerne af Faxe Kommunes lokalplanforslag 300-45 vil være katastrofale for omgivelserne.

7. januar 2016: By og Kyst indgiver klage over lokalplansforslag til Statsforvaltningen med tilhørende bilag
Bilag 1: Lokalplan_300-38.pdf
Bilag 2: Lokalplansforslag-300-45.pdf
Bilag 2A: Side-4-5-af-lokalplansforslag-300-45.pdf
Bilag 3: Klage-til-Natur-og-Miljøklagenævnet.pdf
Bilag 4: Borgmesterens-læserbrev.pdf
Bilag 5: Natur-og-Miljøklagenævnets-afgørelse.pdf
Bilag 6: Billeder-af-Kriegers-Flak.pdf
Bilag 7: Aktindsigt-dialogmødet-den-17-febr-2015.pdf
Bilag 8: Notat_fra_dialogmoedet_1702_faxeladeplads_endelig.pdf
Bilag 9: Kommunens-skrivelse-til-naboerne-til-Faxe-Kalk.pdf
Bilag 10: Lokalplan-300-45-udbredelse-omkring-industrizone.pdf
Bilag 11: Notat_virksomhedsklasser_og_miljoelovgivning_1111_2015_1.pdf
Bilag 12: Åbent-brev-af-Dorte-Nybjerg.pdf
Bilag 13: Svar-på-læserbrev-fra-Faxe-Ladeplads-By-og-Kystlaug-_-Faxe.pdf
Bilag 14: Høringssvar-fra-borgere-og-institutioner.pdf
Bilag 14A: Uddrag-af-bilag-14.pdf
Bilag 15: Referat-fra-Byrådet-10-12-2015-Faxe-Kommune.pdf

7. januar 2016: By og Kyst indgiver klage over lokalplansforslag til Natur- og Miljøklagenævnet med bilag
Bilag 1: Lokalplansforslag 300-45.pdf
Bilag 2: Lokalplan_300 38.pdf
Bilag 3: Billeder af Kriegers Flak.pdf
Bilag 4: Lokalplan-300-45-udbredelse-omkring-industrizone.pdf
Bilag 5: Kommunens-skrivelse-til-naboerne-til-Faxe-Kalk.pdf

14. november: By og kyst besvarer borgmesterens læserbrev med dette brev
Her er indsigelsen til Natur- og Miljøklagenævnet med bilag som viser Faxe Kalk’s usande breve til Faxe Kommune af 2/6 og 4/6 2008 til fordel for BG Stone’s etablering på halvøen.

12. november: Borgmesteren skriver endnu et læserbrev

6. november 2015: By og Kyst besvarer borgmesterens læserbrev med dette brev, som også bringes i både Faxenyt og i Faxe.nu

3. november: Borgmesteren skriver læserbrev

1. november 2015: By- og Kyst skriver høringssvar til Faxe Kommune

15. oktober 2015:  By og kyst gør indsigelse til lokalplanen. Åbent brev til alle i Faxe Kommune

9. oktober 2015: Havne flik flak” Høringssvar fra By og Kyst og tilhørende billeder af Kriegers Flak i Rødvig

7. oktober 2015: Mail til kommunen om søen på halvøen. Mailen er vedhæftet notat fra Teknik og Miljø og et svar fra kommunen på klage over BG Stones

5. oktober 2015: Borgermøde om lokalplan for havnen hvor kommunen viser disse slides

1. oktober 2015: Åbent brev fra kommunen skrevet af Dorte Nybjerg

24. september 2015: By og Kyst skriver til politikerne og embedsmændene om lokalplanforslaget: Åbent brev til alle i Faxe Kommune

14. september 2015: Kommunens skrivelse til naboerne til Faxe Kalk

10 september 2015: Faxe Ladeplads får et nyt lokalplanforslag. Her er et skema med oversigt over virksomhedsklasserne (side 39 i lokalplanen)

11. marts 2015: Kommunens sammendrag af borgernes ønsker fra borgermødet

Borgermøde den 17. februar 2015: Ved borgermødet spurgte politikerne borgerne hvad de ønskede for Faxe Ladeplads og for havnen. Kommunen mente ikke den nuværende lokalplan kunne bevares.

Kystsikring og badestrand

07 Fx.Lp. Strand 2001

12. oktober 2015: Mail fra Faxe Kommune ang. kystsikring

6. oktober 2015: Medens vi venter på høfderne og sandet… Det første efterårsblæsevejr, der er stadig ikke gjort noget for at formindske scenerne fra havet, det kan blive en hård vinter.